top of page

content delivery - HospHelp

FinalProductHospHelp.png

De opdracht was om content voor een digitaal interactief product te maken en bedenken voor twee devices. Uiteindelijk moest dit visueel overzichtelijk weergegeven zijn. Er werd dan gekeken naar de doelgroep, context, device, content, doel en de boodschap.

 

Wat ik heb geleerd aan het einde van het vak:

  • Kloppende datatabellen uit kunnen werken als basis voor de content van een digitaal interactief product

  • Het verband kunnen leggen tussen gebruikersdoelen en de content in een digitaal interactief product

  • Content zo vormgeven dat het optimaal helpt om gebruikersdoelen te bereiken

  • De termen ‘content type’ en ‘content element’ begrijpen en kunt met behulp daarvan logische contentmodellen en (scherm)ontwerpen maken

  • In grote lijnen een plan kunnen maken voor het beheer van content

Screenshot van de schermen (Adobe XD)

bottom of page